ANHELS Natura

Geometria rusc abelles

Retallable per imprimir en paper

Animals papercraft

Retallable d'un rusc a escala 1:10

Descarregable per imprimir en paper

retallable imprimir
Aquest descarregable uneix l'interès per les abelles, la geometria i els treballs manuals.

celda abejas manualidades
Les cel·les del rusc de les abelles són un exemple d'aprofitament màxim de l'espai i superfície.

3d animal paper model
Detall del retallable.

3d animal paper model
Inclou una base per apilar les cel·les.

3d animal paper model
La base permet col·locar les cel·les de forma que s'aprecia la interessant geometria del rusc.

3d papercraft
La base doble és modulable i es pot ampliar fins on es vulgui, simulant la disposició del rusc.

North African hedgehog
Amb la base doble es pot col·locar fins a 20 cel·les amb la posició enfrontada de les cel·les del rusc.

atelerix papercraft
Amb dues bases dobles enfrontades permet veure la disposició del rusc amb l'espai per les abelles.

recortable papercraft
Tallant les fulles impreses del retallable.

recortable para imprimir
Encolant els retalls, seguint la numeració de les pestanyes, es va realitzant el model.

retallable per imprimir
I ja tindreu el vostre retallable 3D Geometria rusc abelles acabat!!

retallable rusc abelles
Exemple imprès amb impressora domèstica Epson 2500 i cartolina.
El retallable Geometria rusc abelles és un model per imprimir en paper, que representa un rusc d'abelles des de el punt de vista de la geometria. El producte pot tenir una finalitat didàctica, pot ser interessant com a treball manual i permet experimentar la geometria en la natura.


El model és a escala 1:10 respecte a la mida d'un rusc natural d'abelles.


El descarregable conté tres retallables en format PDF i mida A4. També conté unes indicacions del producte.


Amb els retallables es poden realitzar les cel·les d'abelles i les corresponents bases, amb aquestes bases es poden apilar fàcilment les cel·les amb la distribució simulada d'un rusc natural, des de un punt de vista geomètric. Conté dues diferents bases: una simple amb una distribució d'una sola cara de cel·les i un altre doble amb la distribució enfrontada de les cel·les del rusc. La base doble és modulable en les 4 direccions, amb el que es podria construir la mida del rusc fins on es vulgui.


Una vegada decidit com es vol el rusc, s'imprimeixen les fulles en una impressora per paper, es retallen les parts amb una estisora, es dobleguen les cares seguint les línies discontínues i s'encolen les pestanyes amb cola blanca seguint la numeració. Es recomana muntar la cara impresa en l'interior del model, de forma que les línies queden ocultes o poc visibles una vegada estigui acabat.


Es pot imprimir en una impressora domèstica. Es recomana utilitzar paper o cartolina a partir de 100 gr/m².


Aquest retallable és adequat per persones a partir de 14 anys, o nens acompanyats per adults.

logo impresora retallable

La descàrrega conté els següents arxius:

Idiomes de les indicacions del producte: Català, Espanyol i Anglès.
Per imprimir el rusc en una impressora 3D:També us animem a visitar altres retallables: