ANHELS Natura

8 Clauers de plantes

Per imprimir en 3D

Noms de plantes en català

Clauer didàctic

Pràctic i decoratiu

Recurs per l'educació ambiental

Per conèixer la natura

Clauer plantes




ElsClauers de plantessón pràctics, decoratius i ajuden a conèixer les plantes de l'entorn.

Descarregable 3D




Aquest para imprimir en 3D consta de 8 clauers de diferents plantes comunes a Catalunya.

Clauer planta




Cada clauer encaixa amb el suport que conté el nom de la planta.

Clauer noms catala




Els noms populars de les plantes són en català.

muntatge clauers




Encaixant les diferents peces, el clauer es munta fàcilment.

Indicacions muntatge




La descàrrega inclou un arxiu PDF amb les indicacions de muntatge.

Clauer original




ElsClauers de plantespermeten combinacions diferents i el número necessari de clauers.

Pollancre auro blanc




Exemple de muntatge d'una possible combinació: clauer del pollancre i de l'auró blanc.

Clauer impressio 3D




Exemple de muntatge de tots els clauers impresos.

Clauer impresio 3d




ElsClauers de plantessón uns originals productes pels amants de la natura.

Clauer paret 3d




Els suports dels clauers es fixen en la paret.

Llavero stl 3d




Els clauers s'encaixen en el seu lloc corresponent.

Penjador ganxo paret




Mides del clauer en mil·límetres.




Els Clauers de plantes són uns objectes pràctics i decoratius, que ajuden a conèixer les plantes de l'entorn.


Es pot escollir entre vuit clauers amb la forma de la fulla de vuit plantes comunes a Catalunya: auró negre, auró blanc, blada, llentiscle, pollancre, roure, sanguinyol i trèmol. També s'inclouen els suports per cada tipus de clauer on hi figura el nom popular de la planta en català.


Cada clauer encaixa amb el seu respectiu suport.


Els Clauers de plantes es munten fàcilment. Estan formats de diverses peces que encaixen, pel que es pot muntar des d'un clauer fins a infinits clauers. Els suports es fixen a la paret amb visos.


Les peces necessaries per la impressió dependerà del conjunt de clauers desitjat. Per un conjunt de clauer són necessaris: 2 terminals, els clauers escollits amb les seves bases, 1 unió per cada base + 1 Unió final. També són necessaris visos i anelles clauer, que es poden trobar fàcilment en ferreteries. En la descàrrega s'adjunta un arxiu PDF amb indicacions pel muntatge.


A part de ser un objecte decoratiu i pràctic, els Clauers de plantes ajuden a interioritzar les formes de les fulles i nom de plantes a les quals pertanyen, permetent identificar-les a la natura. També fa que ens adonem de la gran quantitat de formes diferents que prenen les fulles i també els seus marges.


logo impresora 3D

Per obtenir aquests productes, s'han d'imprimir en una impressora 3D, podeu imprimir-ho o encarregar la impressió a una empresa que ofereixi aquest servei i ús l'enviï al vostre domicili. Per simplificar-vos la recerca us facilitem algunes de les moltes possibles:


Els models estan dissenyats i comprovats per ser impresos de forma fàcil i directa, fins i tot en una impressora 3D domèstica, no són necessaris suports afegits per a la impressió.


La descàrrega conté els següents arxius en STL:

La descàrrega també inclou un arxiu PDF amb indicacions pel muntatge i la impressió.



PLANTES DEL CLAUER
NOM POPULAR NOM CIENTÍFIC
Auró blanc Acer campestre
Auró negre Acer monspessulanum
Blada Acer opalus
Llentiscle Pistacia lentiscus
Pollancre Populus nigra
Roure Quercus humilis
Sanguinyol Cornus sanguinea
Trèmol Populus tremula



Altres productes relacionats amb les plantes que us poden interessar:


Poseu-vos a prova amb els tests!!